Primer amor
Despertar
Candor
La tardor de la vida i de l'amor
Enredada i maltractada
Rosa en blau
Divertides
Enfadades
Lolita en blau
La granjera al paller. 1980
Inici del camí. 1998
Pobret. 1996
Rosa de drap. 1998
Espurna d'il.lusió (Dr. Norberto Mallo)
L'11 de setembre de 1979 l'Ajuntament de Barcelona va permetre d'instal.lar a la Plaça de Sant Jaume el monument als Segadors, obra d'art conceptual, catalagoda com Environement, l'autor de la qual v a ser l'artista català, mestre del tapís, Josep Grau-Garriga.

Però la seva organitzadora v a ser Dolors Muntané, amb la col.laboració de Joan Anton Benach, aleshores regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
ARTE CONCEPTUAL
Vals. 2002
A cor obert