Dançant pel vui (50 x 70). Acrílic i teixit sobre base de fusta. 2009
Euridice. (40 x 30). Acrílic i teixit sobre base de fusta. 2009
La golilla que ha deixat la daga (30 x 40). Acrílic i teixit sobre base de fusta. 2009
Paisatge. (90 x 30). Acrílic i teixit sobre base de tela. 2009
Recel. (40 x 30). Acrílic i teixit sobre base de fusta. 2009
Renéixer del vuit. (60 x 50). Acrílic i teixit sobre base de fusta. 2009
Trepant pel vuit. (70 x 50). Acrílic i teixit sobre base de fusta. 2009 (Paco Solorzábal)
Plorar en blau
Al.legoria.2009
El poder dels somnis. 2009
Experiència tronada. 2006
Il.lusions tenebroses. 2007 (Laura Serrano)
Navegant pel vuit. 2008
Pedres en el camí. 2013
Papellona. 2011
Vals en blau. 2010
Lligam en blau. 2009
Ventall en blau. 2010
Fons marí amb al.legoria. 2009
Mediterrània. 2008
El regne del blau. 2008
Volar en cel blau. 2008
Iris blau. 2010
Oració (30 x 40). Acrílic i teixit en base de fusta. 2009
Tela d'aranya (60 x 70). 2011
Fantasia (20 x 30). 2009. (Dr. Piqué)
Mediterrània. 2009
INFORMALISMO EXPRESIONISTA